"tennis league" — Słownik kolokacji angielskich

tennis league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga tenisowa
  1. tennis rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The tennis leagues and clinics in places like Newark were supposed to give inner city kids a place to start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo