"get one's league" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's league" po angielsku

Champions League is back!
rzeczownik
 1. liga [COUNTABLE]
  He dreams about playing baseball in major league. (On marzy o graniu w baseball w pierwszej lidze.)
 2. liga, przymierze, związek państw [COUNTABLE]
  The League of Nations was formed in 1920. (Liga Narodów została utworzona w 1920 roku.)
 3. jednostka długości równa ok. 5km old use [COUNTABLE]
  Their ships could be seen 10 leagues away. (Ich statki były widoczne w odległości około 50 kilometrów.)
  I live 1 league from the town. (Mieszkam ligę od miasteczka.)
czasownik
 1. sprzymierzyć się
  We have to league and defeat the enemy together. (Musimy się sprzymierzyć i pokonać wroga razem.)
  The two enemies leagued to fight the evil. (Dwóch wrogów sprzymierzyło się, aby walczyć ze złem.)

"get one's league" — Słownik kolokacji angielskich

get one's league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś liga
 1. get czasownik + league rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Lutz got his first major league hit on April 27 2012 in Denver against the Colorado Rockies.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo