"league rival" — Słownik kolokacji angielskich

league rival kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rywal ligi
  1. league rzeczownik + rival rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Minnesota lost few season series to league rivals, and lost only one to a team from the East.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo