"senior league" — Słownik kolokacji angielskich

senior league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga seniorów
  1. senior przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A couple of times a week, he rises before dawn to play hockey in a senior league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo