BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"create a league" — Słownik kolokacji angielskich

create a league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz ligę
  1. create czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Let schools like Southern Methodist create a league and openly pay athletes to play for them.

powered by  eTutor logo