"by the League" — Słownik kolokacji angielskich

by the League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Ligę
  1. by przyimek + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some leagues sponsor events not offered by the League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo