KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
  • The league consists of 25 teams for the 2011 season.
  • In its first years the league consisted of 20 or more participants.
  • In its first season the league consisted of 12 teams.
  • The league began in 1953 and consists of ten teams.
  • For the first time, the league consisted of 26 teams from 7 different countries.
  • The league consisted of 18 teams, who played each other just once.
  • The league consisted of six to eight teams from 1923 until 1993.
  • The League consisted of 15 teams for the 2005 season.
  • The League consisted of eight teams for the 2008 season.
  • Starting with the 1995/96 season, the first league consisted of 14 teams.
2. league takes = liga honoruje league takes
3. league wants = liga cierpi biedę league wants
5. league needs = liga potrzebuje league needs
6. league asks = liga pyta league asks
(6) fold, end, finish, cease
Kolokacji: 4
(11) call, name, refer, rename
Kolokacji: 4
(13) plan, hope
Kolokacji: 2
(14) feature, own, attract, draw
Kolokacji: 4
(15) exist, last
Kolokacji: 2
(16) disband, split, dissolve
Kolokacji: 3
(17) cancel, postpone
Kolokacji: 2
(18) look, promote, assist, face
Kolokacji: 4
(19) negotiate, impose
Kolokacji: 2
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.