"league campaign" — Słownik kolokacji angielskich

league campaign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kampania ligi
  1. league rzeczownik + campaign rzeczownik
    Silna kolokacja

    He went on to appear in a further four games during the 1911-12 league campaign.

powered by  eTutor logo