"league tournament" — Słownik kolokacji angielskich

league tournament kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): turniej ligi
  1. league rzeczownik + tournament rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The club had their first major success in 1936, when they won the league tournament.

powered by  eTutor logo