"league takes" — Słownik kolokacji angielskich

league takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga honoruje
  1. league rzeczownik + take czasownik
    Zwykła kolokacja

    Only a league takes place, there is no championship competition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo