"league is organized" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga jest zorganizowana
  1. organize czasownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The league was organized into a single division of 18 teams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo