"league semifinal" — Słownik kolokacji angielskich

league semifinal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): półfinał ligi
  1. league rzeczownik + semifinal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This effort helped Södertälje reach the league semifinals, where he notched two points in 10 post-season games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo