BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"league formed" — Słownik kolokacji angielskich

league formed kolokacja
Popularniejsza odmiana: league is formed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga założyła
  1. form czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The modern league was formed with six teams in 1997.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo