"in one's league" — Słownik kolokacji angielskich

in one's league kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś liga
  1. in przyimek + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was one of the last guys in the league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo