"league needs" — Słownik kolokacji angielskich

league needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga potrzebuje
  1. league rzeczownik + need czasownik
    Luźna kolokacja

    If the clock is turned back, he said, the league still needs to find a way to create more plays during games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo