KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
5. league is formed = liga jest założona league is formed
6. enter the league = wejdź do ligi enter the league
  • The right-hander, beginning his first full season in the major leagues, struck out nine and walked one.
  • Echeverría began his playing career in the lower leagues of Argentine football.
  • After his playing career, he began a career managing in the minor leagues.
  • Wright began his professional career in 1940 in the minor leagues.
  • DaVanon began the 1975 season in the minor leagues once more.
  • Anderson began his sixth professional season in the minor leagues but didn't stay long.
  • In a month, John will begin his 25th season in the major leagues.
  • He is beginning his 16th season in the big leagues.
  • Once more, he began the season in the minor leagues with the Denver Bears.
  • The three pitchers began the season in the minor leagues.
8. create a league = stwórz ligę create a league
9. start in the leagues = początek w ligach start in the leagues
11. represent in league = reprezentuj w lidze represent in league
13. represent the league = reprezentuj ligę represent the league
16. league is composed = liga jest stanowiona league is composed
17. get one's league = dostawać czyjś liga get one's league
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.