KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
4. sports league = rozgrywki ligowe sports league
5. Rugby League = Rugby trzynastoosobowe Rugby League
  • A ice hockey league based in Florida and Alabama.
  • Komet was one of ten clubs that formed Berlin's first ice hockey league in 1910.
  • It is the most successful team in the history of the Italian ice hockey league, with 18 championships.
  • He was involved in organizing various ice hockey leagues and printing schedules.
  • In 1903, they entered the first ice hockey league in Europe, but came last out of the five teams competing.
  • It is home to a men's ice hockey league.
  • It is considered the second ice hockey league to form in Canada.
  • Slovak ice hockey league, after winning promotion during the 2009/09 season.
  • The team currently plays in the second German ice hockey league.
  • The Alpenliga was an international professional ice hockey league which existed between 1991 and 1999.
7. Rugby Football League = Liga piłkarska rugba Rugby Football League
9. New Zealand Rugby League = Nowozelandzkie rugby trzynastoosobowe New Zealand Rugby League
10. St. Louis Soccer League = St. Louis Liga piłkarska St. Louis Soccer League
11. recreation league = liga rekreacyjna recreation league
12. semipro league = semipro liga semipro league
13. tennis league = liga tenisowa tennis league
14. wrestling league = liga zapasów wrestling league
(6) Negro, Gentleman, Bash
Kolokacji: 4
(8) Major, Student, Welfare
Kolokacji: 3
(11) Justice, Temperance
Kolokacji: 2
(12) Voter, Citizen, Suffrage
Kolokacji: 3
(14) Producer, Pioneer, fantasy
Kolokacji: 3
(16) Pacific, Coast, Gulf
Kolokacji: 3
(17) team, Relay
Kolokacji: 2
(19) Elite
Kolokacji: 2
(24) j., a, S., XI
Kolokacji: 5
(26) Premier, Barclays
Kolokacji: 2
(27) Horizon, Photo
Kolokacji: 2
(28) Frontier, Argentina
Kolokacji: 2
(29) roller, Championship, title
Kolokacji: 3
(30) China, Cup, Pony
Kolokacji: 3
(31) rookie, debut
Kolokacji: 2
(33) Lombard, Macedonian
Kolokacji: 2
(34) John, feeder, Anti-saloon
Kolokacji: 3
(36) Drama, Player, Howard
Kolokacji: 3
(37) Legend, Art
Kolokacji: 2
(38) upstart, New
Kolokacji: 2
(39) Highland, Prairie
Kolokacji: 2
(40) London, Izaak
Kolokacji: 2
(41) Series, Math
Kolokacji: 2
(42) University, New
Kolokacji: 2
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.