KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(9) rub, wipe, strain, scratch
Kolokacji: 12
(10) raise, lift, lower, well
Kolokacji: 9
(12) stare, gaze, peer, glare, look
Kolokacji: 15
(13) shield, protect
Kolokacji: 4
1. believe one's eyes = wierzyć czyjś oczy believe one's eyes
3. remember one's eyes = pamiętać czyjś oczy remember one's eyes
4. include eyes = obejmuj oczy include eyes
5. like one's eyes = tak jak czyjś oczy like one's eyes
6. think of one's eyes = myśleć czyjś oczy think of one's eyes
7. remember in one's eyes = pamiętać w czyjś oczy remember in one's eyes
8. think with one's eyes = myśleć z czyjś oczy think with one's eyes
  • Just don't think of it at all, with its mad-yellow eyes and thorny black tongue.
  • "These guys think with their eyes," he said.
  • He thought of the Gypsy with his black unreadable eyes and empty face.
  • I thought for a minute he wasn't going to reply at all, but he did, with his eyes shut.
  • She found it difficult to think, with his eyes staring into hers.
  • It was difficult to know what he was thinking with his eyes bandaged.
  • I thought of Deborah with her crossed eyes.
  • "We think with our eyes instead of our minds," he said.
  • Let us teach our youth to think with their eyes open.
  • All the others sat as if in deep thought with their eyes closed or upon the ground.
9. think one's eyes = myśleć czyjś oczy think one's eyes
10. imagine one's eyes = wyobrażać sobie czyjś oczy imagine one's eyes
11. consider eyes = uważaj oczy consider eyes
12. regard through eyes = wzgląd przez oczy regard through eyes
(23) look
Kolokacji: 3
(28) relieve, trust, rely, lean
Kolokacji: 4
(29) peel, wear, leak
Kolokacji: 4
(30) dab, swipe
Kolokacji: 2
(31) fade, stop, disappear, vanish
Kolokacji: 6
(35) know, screw, kiss
Kolokacji: 3
(36) surround, fringe
Kolokacji: 2
(37) screw, smile
Kolokacji: 4
(38) paint, describe, line, outline
Kolokacji: 5
(41) treat, ignore, abuse
Kolokacji: 3
(42) flow, hang
Kolokacji: 2
(43) scratch, claw, cut
Kolokacji: 4
(44) devour, destroy, explode, ruin
Kolokacji: 4
(45) mean, calculate, aim
Kolokacji: 4
(46) forget, bury
Kolokacji: 2
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.