"eye brow" — Słownik kolokacji angielskich

eye brow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brew oczna
  1. eye rzeczownik + brow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    David Milliband is good, but he hardly makes my eye brows jiggle with the expectation of greatness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo