"include eyes" — Słownik kolokacji angielskich

include eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj oczy
  1. include czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These parts usually include ears, eyes, shoes, a hat, a nose, and a mouth.

    Podobne kolokacje: