"eye speaks" — Słownik kolokacji angielskich

eye speaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko mówi
  1. eye rzeczownik + speak czasownik
    Zwykła kolokacja

    The eyes had almost spoken - to say that the story of crime was not yet finished.

    Podobne kolokacje: