"remember in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiętać w czyjś oczy
  1. remember czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Just as he remembered the look in her eyes when she'd left without telling him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo