"eye bears" — Słownik kolokacji angielskich

eye bears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko niesie
  1. eye rzeczownik + bear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    God,' he whispered, 'the eyes of man cannot bear to look directly at the sun, for they are blinded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo