KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"regard with eyes" — Słownik kolokacji angielskich

regard with eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzgląd z oczami
  1. regard czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He regarded the group before him with a cold eye.

    Podobne kolokacje: