"eye breaks" — Słownik kolokacji angielskich

eye breaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko łamie się
  1. eye rzeczownik + break czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He tried to stare me down, then his eyes watered and broke.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo