"imagine one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

imagine one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyobrażać sobie czyjś oczy
  1. imagine czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Neal could imagine her big, blue eyes studying him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo