BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) widen, dilate
Kolokacji: 2
(5) open, display
Kolokacji: 2
(14) search, seek, scour
Kolokacji: 3
(16) adjust, adapt, readjust, zero
Kolokacji: 4
1. eye rests = oko opiera się eye rests
2. eye holds = oko trzyma eye holds
4. eye starts = oko zaczyna się eye starts
5. eye keeps = oko trzyma eye keeps
6. eye remains = wzrok pozostaje eye remains
7. eye stops = oko zatrzymuje się eye stops
8. eye stays = oko zostaje eye stays
  • But my eyes don't stay on the tree very long.
  • Until the light turns green, the eyes stay straight ahead.
  • But his eyes did not stay on the castle for long.
  • Her eyes stayed on his as she waited for what he would do next.
  • His dark eyes stayed on her while she examined him.
  • My eyes didn't stay closed that long, because someone moved up next to me.
  • The boy's eyes stayed cold but came to focus on him.
  • His eyes stayed in place as he continued to see clearly what she had hidden.
  • Her eyes stay on mine longer than I can ever remember.
  • He let his eyes stay on the screen, watching as the black ship grew.
9. eye continues = oko kontynuuje eye continues
10. eye speaks = oko mówi eye speaks
11. eye stands = oko stoi eye stands
12. eye checks = badania oczu eye checks
13. eye carries = oko niesie eye carries
14. eye contains = oko zawiera eye contains
15. eye ceases = zaprzestanie oczne eye ceases
16. eye levels = wysokości wzroku eye levels
17. eye bears = oko niesie eye bears
18. eye breaks = oko łamie się eye breaks
(19) water, brim, moisten, fringe
Kolokacji: 4
(20) snap, shoot, film, magnify
Kolokacji: 4
(21) light, alight, land
Kolokacji: 3
(29) bore, slit, drill
Kolokacji: 3
(30) betray, deceive, frame
Kolokacji: 3
(33) squeeze, clench
Kolokacji: 2
(36) lift, accuse, pinch
Kolokacji: 3
(38) ache, hurt, smart, itch
Kolokacji: 4
(41) avert, avoid
Kolokacji: 2
(42) know, screw, caress
Kolokacji: 3
(43) well, swell
Kolokacji: 2
(46) laugh, weep, cry
Kolokacji: 3
(48) bug, mock
Kolokacji: 2
(49) refuse, wait, explode, react
Kolokacji: 4
(50) remind, alert, threaten
Kolokacji: 3
(52) droop, sag
Kolokacji: 2
(53) pin, transfix, spear
Kolokacji: 3
(54) devour, use, drink, feast
Kolokacji: 4
(55) cover, sit, brood
Kolokacji: 3
(56) bely, could
Kolokacji: 2
(57) freeze, fixate
Kolokacji: 2
(58) challenge, dare
Kolokacji: 2
(59) send, can
Kolokacji: 2
(61) lash, clash
Kolokacji: 2
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.