"eye tissue" — Słownik kolokacji angielskich

eye tissue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tkanka oczna
  1. eye rzeczownik + tissue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The outer branches of this web are sutured to eye tissue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo