"regard through eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzgląd przez oczy
  1. regard czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Gray regarded her through eyes that had gone to tunnel vision.

    Podobne kolokacje:

podobne do "regard through eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "regard through eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom