"unclosed eye" — Słownik kolokacji angielskich

unclosed eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezamknięte oko
  1. unclosed przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ruth's eyes unclosed, there was a gleam of recognition in them, there was an attempt at a smile upon her face, and she tried to raise her thin hand, as Philip touched her forehead with his lips; and he heard her murmur, "Dear Phil."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo