KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(9) rub, wipe, strain, scratch
Kolokacji: 12
(10) raise, lift, lower, well
Kolokacji: 9
(12) stare, gaze, peer, glare, look
Kolokacji: 15
(13) shield, protect
Kolokacji: 4
1. believe one's eyes = wierzyć własnym oczom, wierzyć własnym uszom believe one's eyes
  • He regarded the group before him with a cold eye.
  • Taking a seat at last, he regarded her with serious eyes.
  • She regarded me with dark eyes that had seen it all.
  • His wife regarded him with big eyes and said, "How would you know?"
  • A small dark face regarded me with soft black eyes.
  • He regarded the two calmly with his deep blue eyes.
  • The dragon turned to regard him with huge black eyes.
  • She was regarding them with wide, dark eyes, full of uncertainty.
  • The little man stood a few feet away, regarding her with his big solemn eyes.
  • She drew back at once, however, to regard him with wide, concerned eyes.
3. remember one's eyes = pamiętać czyjś oczy remember one's eyes
4. include eyes = obejmuj oczy include eyes
5. like one's eyes = tak jak czyjś oczy like one's eyes
6. think of one's eyes = myśleć czyjś oczy think of one's eyes
7. remember in one's eyes = pamiętać w czyjś oczy remember in one's eyes
8. think with one's eyes = myśleć z czyjś oczy think with one's eyes
9. think one's eyes = myśleć czyjś oczy think one's eyes
10. imagine one's eyes = wyobrażać sobie czyjś oczy imagine one's eyes
11. consider eyes = uważaj oczy consider eyes
12. regard through eyes = wzgląd przez oczy regard through eyes
(23) look
Kolokacji: 3
(28) relieve, trust, rely, lean
Kolokacji: 4
(29) peel, wear, leak
Kolokacji: 4
(30) dab, swipe
Kolokacji: 2
(31) fade, stop, disappear, vanish
Kolokacji: 6
(35) know, screw, kiss
Kolokacji: 3
(36) surround, fringe
Kolokacji: 2
(37) screw, smile
Kolokacji: 4
(38) paint, describe, line, outline
Kolokacji: 5
(41) treat, ignore, abuse
Kolokacji: 3
(42) flow, hang
Kolokacji: 2
(43) scratch, claw, cut
Kolokacji: 4
(44) devour, destroy, explode, ruin
Kolokacji: 4
(45) mean, calculate, aim
Kolokacji: 4
(46) forget, bury
Kolokacji: 2
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.