"eye feature" — Słownik kolokacji angielskich

eye feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha oczna
  1. eye rzeczownik + feature rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Frank also formed an eye feature that persisted for about a day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo