"bonus feature" — Słownik kolokacji angielskich

bonus feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha premii
  1. bonus rzeczownik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These scenes are available to be seen in the bonus features.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo