"eye ceases" — Słownik kolokacji angielskich

eye ceases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprzestanie oczne
  1. eye rzeczownik + cease czasownik
    Luźna kolokacja

    Bourdonnec's eyes never ceased searching the road ahead of them.

    Podobne kolokacje: