ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. Drug Administration = Zarządzanie farmakologiczne Drug Administration
2. drug dealer = handlarz narkotyków, handlarz narkotykami drug dealer
3. drug use = zażywanie narkotyków drug use
4. drug interaction = interakcja farmakologiczna, interakcja leków drug interaction
  • The same is true for large drug companies, he said.
  • But the states are only part of the problem for drug companies.
  • It's not time to give in to the big drug companies.
  • Less than 10 percent of the money being raised tonight comes from drug companies.
  • The money usually comes from drug companies, but they need to get something out of it, she said.
  • But drug companies said the costs would be much higher.
  • And even if the government does order the change, the drug companies are almost certain to fight back in court.
  • A drug company is free to cut prices on its own.
  • The matter has put pressure on some big drug companies.
  • And the drug companies want to keep it that way.
6. drug abuse = narkomania, uzależnienie od narkotyków drug abuse
7. drug trafficking = handel narkotykami, przemyt narkotyków drug trafficking
8. drug addict = narkoman, narkomanka (osoba uzależniona od narkotyków) drug addict
9. Drug Maker = Stwórca narkotykowy Drug Maker
10. drug addiction = narkomania, uzależnienie od narkotyków drug addiction
11. drug trafficker = handlarz narkotykami drug trafficker
12. drug user = narkoman, narkomanka drug user
13. drug test = test antydopingowy drug test
14. drug trade = handel narkotykami drug trade
15. drug problem = problem narkotykowy, problem z narkotykami drug problem
16. drug treatment = leczenie za pomocą środków farmaceutycznych drug treatment
17. drug charge = opłata narkotykowa drug charge
18. drug store = sklep farmaceutyczny drug store
19. drug overdose = przedawkowanie narkotyków drug overdose
20. drug cartel = kartel narkotykowy drug cartel
21. drug lord = baron narkotykowy drug lord
22. drug policy = polityka wobec narkotyków drug policy
23. drug testing = testy na obecność narkotyków drug testing
24. drug war = wojna narkotykowa drug war
25. drug therapy = leczenie za pomocą lekarstw drug therapy
26. drug industry = przemysł farmaceutyczny drug industry
27. Drug Reference = Odniesienie farmakologiczne Drug Reference
28. drug possession = posiadanie narkotyków drug possession
29. drug deal = transakcja farmakologiczna drug deal
30. drug abuser = narkoman, narkomanka, osoba nadużywająca narkotyków drug abuser
31. drug smuggler = przemytnik narkotyków drug smuggler
32. drug manufacturer = producent farmaceutyczny drug manufacturer
33. drug gang = banda narkotykowa, gang narkotykowy drug gang
34. drug price = cena narkotykowa drug price
35. drug sales = sprzedaże farmakologiczne drug sales
36. drug benefit = refundacja leków drug benefit
37. drug habit = narkomania, uzależnienie od narkotyków drug habit
38. drug offender = przestępca narkotykowy drug offender
39. drug arrest = aresztowanie farmakologiczne drug arrest
40. drug smuggling = przemycanie narkotyków drug smuggling
41. drug law = prawo narkotykowe drug law
42. drug case = przypadek narkotykowy drug case
43. drug money = pieniądze z handlu narkotykami drug money
44. drug business = działalność narkotykowa drug business
45. drug product = produkt narkotykowy drug product
46. drug agency = agencja farmaceutyczna drug agency
47. drug development = proces wprowadzania nowego leku do obrotu drug development
48. Food Drug Administration = Zarządzanie spożywcze narkotykowe Food Drug Administration
49. Drug Interactions section = Interakcje leków część Drug Interactions section
50. drug program = program lekowy drug program
51. drug offense = przestępstwo narkotykowe drug offense
52. drug news = wiadomości narkotykowe drug news
53. drug trial = rozprawa narkotykowa drug trial
54. drug ring = gang narkotykowy, siatka narkotykowa drug ring
55. drug kingpin = trzon świata narkotykowego drug kingpin
56. drug coverage = refundacja leków drug coverage
57. drug culture = subkultura narkotykowa drug culture
58. prescription drug benefit = lek na receptę korzyść prescription drug benefit
59. drug crime = nielegalny obrót środkami odurzającymi drug crime
60. drug operation = operacja farmakologiczna drug operation
61. Drug Enforcement Administration = Administracja Legalnego Obrotu Lekarstw (rządowa agencja amerykańska zajmująca się kontrolą obrotu lekarstwami oraz walką z narkotykami) Drug Enforcement Administration
62. drug paraphernalia = zawracanie głowy farmakologiczne drug paraphernalia
63. drug activity = działalność farmakologiczna drug activity
64. drug discovery = odkrycie farmakologiczne drug discovery
65. drug cost = koszt narkotykowy drug cost
66. drug rehabilitation = terapia odwykowa, terapia narkotykowa drug rehabilitation
67. prescription drug coverage = sprawozdanie z leku na receptę prescription drug coverage
68. drug agent = agent narkotykowy drug agent
70. drug traffic = handel narkotykami, przemyt narkotyków drug traffic
71. drug market = rynek narkotyków drug market
72. drug czar = urzędnik państwowy ścigający nielegalny handel narkotykami drug czar
73. drug issue = kwestia narkotykowa drug issue
75. drug conviction = przekonanie narkotykowe drug conviction
76. drug treatment program = program leczenia farmakologicznego drug treatment program
77. drug reaction = reakcja farmakologiczna drug reaction
78. drug stock = towar narkotykowy drug stock
79. drug bust = przejęcie narkotyków przez policję drug bust
80. drug raid = wypad farmakologiczny drug raid
81. drug baron = baron narkotykowy drug baron
82. drug alcohol problem = problem narkotykowy alkoholowy drug alcohol problem
83. drug alcohol addiction = nałóg picia alkoholu narkotykowy drug alcohol addiction
84. drug pusher = dealer narkotykowy, handlarz narkotykami drug pusher
85. drug alcohol use = wykorzystanie farmakologiczne alkoholowe drug alcohol use
86. drug shipment = przemyt narkotyków drug shipment
87. drug delivery = dostarczanie leku drug delivery
88. drug plan = plan narkotykowy drug plan
89. drug enforcement = wprowadzanie w życie farmakologiczne drug enforcement
90. drug profit = zysk narkotykowy drug profit
91. drug runner = przemytnik narkotyków (pomiędzy krajami) drug runner
92. drug combination = połączenie farmakologiczne drug combination
93. drug expert = specjalista narkotykowy drug expert
94. drug suspect = podejrzany narkotykowy drug suspect
95. drug scandal = skandal związany z narkotykami drug scandal
96. drug regimen = reżim narkotykowy drug regimen
97. drug education = edukacja farmakologiczna drug education
98. drug candidate = kandydat narkotykowy drug candidate
99. drug counselor = doradca narkotykowy drug counselor
100. drug investigation = śledztwo farmakologiczne drug investigation
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.