"drug news" — Słownik kolokacji angielskich

drug news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości narkotykowe
  1. drug rzeczownik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    There are sections on drug news, alerts and lawsuits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo