"Drug Maker" — Słownik kolokacji angielskich

Drug Maker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Stwórca narkotykowy
  1. drug rzeczownik + maker rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, he said, drug makers do more than any other industry to help people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo