"drug scandal" — Słownik kolokacji angielskich

drug scandal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skandal związany z narkotykami
  1. drug rzeczownik + scandal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They knew that a drug scandal would have killed them in Congress.

powered by  eTutor logo