PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(4) chemotherapy, injection
Kolokacji: 2
1. drug of choice = lek wyboru drug of choice
3. gateway drug = używka, której zażywanie prowadzi do sięgnięcia po silniejszy środek odurzający (np. heroinę) gateway drug
4. OTC drug = lek sprzedawany bez recepty OTC drug
5. Lows Drug = Niż Lek Lows Drug
6. Sterling Drug = Sterling Lek Sterling Drug
8. obesity drug = otyłość lek obesity drug
9. selling drug = sprzedając lek selling drug
10. migraine drug = migrena lek migraine drug
11. Medicare drug = Medicare lek Medicare drug
12. bodybuilding drug = kulturystyka lek bodybuilding drug
(9) street, Teen, discount
Kolokacji: 3
(14) Merck, Pfizer, chemo
Kolokacji: 3
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.