"drug trial" — Słownik kolokacji angielskich

drug trial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozprawa narkotykowa
  1. drug rzeczownik + trial rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In such systems, studies can be set up for each drug trial.

powered by  eTutor logo