"drug cost" — Słownik kolokacji angielskich

drug cost kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszt narkotykowy
  1. drug rzeczownik + cost rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For a person with $10,000 in total drug costs, more than 60 percent would be covered by the plan.

powered by  eTutor logo