"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) trafficking, rehab
Kolokacji: 2
(15) cartel, syndicate
Kolokacji: 3
1. drug abuser = narkoman, narkomanka, osoba nadużywająca narkotyków drug abuser
2. drug smuggler = przemytnik narkotyków drug smuggler
3. drug offender = przestępca narkotykowy drug offender
4. drug offense = przestępstwo narkotykowe drug offense
5. drug crime = nielegalny obrót środkami odurzającymi drug crime
6. drug pusher = dealer narkotykowy, handlarz narkotykami drug pusher
7. drug runner = przemytnik narkotyków (pomiędzy krajami) drug runner
8. drug offence = przestępstwo narkotykowe drug offence
9. drug violation = naruszenie narkotykowe drug violation
10. drug peddler = dealer narkotykowy, handlarz narkotykami drug peddler
11. drug felony = zbrodnia narkotykowa drug felony
12. drug alcohol abuser = zwyrodnialec narkotykowy alkoholowy drug alcohol abuser
13. drug criminal = przestępca narkotykowy drug criminal
14. drug felon = przestępca narkotykowy drug felon
15. drug relapse = ponowne pogorszenie farmakologiczne drug relapse
(21) Reference, target
Kolokacji: 2
(24) arrest, raid, seizure
Kolokacji: 3
(26) sales, profit, proceeds
Kolokacji: 3
(27) money, regulator, official
Kolokacji: 4
(31) kingpin, giant
Kolokacji: 2
(33) resistance, dispute
Kolokacji: 2
(35) czar, empire
Kolokacji: 2
(36) bust, corruption, binge
Kolokacji: 3
(37) shipment, withdrawal
Kolokacji: 2
(39) scandal, pipeline
Kolokacji: 2
(42) Evaluation, toxicity, pricing
Kolokacji: 4
(43) distribution, sample
Kolokacji: 2
(46) violence, Option
Kolokacji: 2
(47) purchase, buyer, taker
Kolokacji: 3
(49) strategy, conspiracy
Kolokacji: 2
(51) Ecstasy, turf
Kolokacji: 2
(52) crop, scourge
Kolokacji: 2
(53) mule, running, sweep
Kolokacji: 3
(56) lab, laboratory, factory
Kolokacji: 3
(57) injection, injector
Kolokacji: 2
(58) network, rep
Kolokacji: 2
(59) cheat, sting
Kolokacji: 2
(60) screen, level, route
Kolokacji: 3
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.