"drug" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drug rzeczownik

rzeczownik + drug
Kolokacji: 64
prescription drug • cancer drug • AIDS drug • chemotherapy drug • drug of choice • ...
drug + rzeczownik
Kolokacji: 316
Drug Administration • drug dealer • drug use • drug interaction • drug company • drug abuse • drug trafficking • drug addict • ...
drug + czasownik
Kolokacji: 87
drug prescribes • drug causes • drug interacts • drug affects • drug works • drug dealing • drug includes • drug increases • drug makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. drug prescribes = lek przepisuje drug prescribes
2. drug causes = lek powoduje drug causes
3. drug interacts = lek oddziałuje na siebie drug interacts
5. drug works = lek działa drug works
6. drug dealing = handel narkotykami drug dealing
8. drug increases = wzrosty narkotykowe drug increases
9. drug makes = lek robi drug makes
10. drug helps = lek przyczynia się drug helps
11. drug passes = lek uchodzi drug passes
12. drug takes = lek działa drug takes
13. drug reduces = lek redukuje drug reduces
14. drug comes = lek przychodzi drug comes
16. drug prevents = lek staje na przeszkodzie drug prevents
17. drug induces = lek wywołuje drug induces
18. drug produces = lek wydaje drug produces
20. drug costs = koszty narkotykowe drug costs
21. drug reaches = lek sięga drug reaches
czasownik + drug
Kolokacji: 117
use drugs • sell drugs • prescribe drugs • deal drugs • buy drugs • take drugs • drug called • develop drugs • include drugs • ...
przymiotnik + drug
Kolokacji: 207
illegal drug • anti-inflammatory drug • performance-enhancing drug • generic drug • experimental drug • illicit drug • recreational drug • ...
przyimek + drug
Kolokacji: 26
against drugs • on drugs • including drugs • about drugs • for drugs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.