"drug plan" — Słownik kolokacji angielskich

drug plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan narkotykowy
  1. drug rzeczownik + plan rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In most states, 40 or more drug plans are available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo