"drug combination" — Słownik kolokacji angielskich

drug combination kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połączenie farmakologiczne
  1. drug rzeczownik + combination rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That is far less than the cost of the drug combinations often recommended by doctors.

powered by  eTutor logo