"drug stock" — Słownik kolokacji angielskich

drug stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): towar narkotykowy
  1. drug rzeczownik + stock rzeczownik
    Silna kolokacja

    A. I never bought a drug stock in my life until two years ago.

powered by  eTutor logo