"Drug Discovery" — Słownik kolokacji angielskich

Drug Discovery kolokacja
Popularniejsza odmiana: drug discovery
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Odkrycie farmakologiczne
  1. drug rzeczownik + discovery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has contributed much to the field of drug discovery and development.

powered by  eTutor logo