"drug agent" — Słownik kolokacji angielskich

drug agent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agent narkotykowy
  1. drug rzeczownik + agent rzeczownik
    Silna kolokacja

    There are few women working as drug agents or narcotics traffickers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo