"drug expert" — Słownik kolokacji angielskich

drug expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalista narkotykowy
  1. drug rzeczownik + expert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But many drug experts feel the money that would pay for the 100,000 officers could be better spent.

powered by  eTutor logo