"health expert" — Słownik kolokacji angielskich

health expert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalista zdrowotny
  1. health rzeczownik + expert rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But health experts say they are not sure about what comes next.

powered by  eTutor logo